Economía

Gabriel Abusada James Campos Segovia//
Phuong phap so sanh tinh tu va trang tu

Trong Tiếng Anh, tính từ và trạng từ sở hữu nhiệm vụ nhấn mạnh hay bổ sung ý nghĩa cho câu. Việc phân biệt tính từ và trạng từ thường xuyên gặp khi khiến cho những bài tập về điền từ mẫu, bên cạnh đó học sinh luôn gặp trắc trở lúc khiến dạng bài tập này. Để học trò nắm rõ các quy tắc lúc phân biệt tính từ, trạng từ và những trường hợp đặc thù của từ cái, cô Lê Thu Hà – giáo viên Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI sẽ hướng dẫn về nội dung ” So sánh AdjAdv trong chương trình Tiếng Anh lớp 9″.